Disclaimer

De standpunten en meningen op deze website, zijn de persoonlijke mening van mij, Lieza, en staan los van eventuele officiële standpunten van bedrijven of organisaties die ik vermeld.
Ik probeer alle zorg in acht te nemen om te verzekeren dat de informatie op deze website juist en up-to-date is. Onregelmatigheden zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie. De aangeboden informatie en/of diensten worden door de gebruiker geheel voor eigen risico gebruikt en zijn onder voorbehoud van typefouten. Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.
Ik heb geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker wordt gebruikt en wijs iedere aansprakelijkheid af voor verlies van inkomsten of voor directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook.

Copyright
Teksten, foto’s en het logo die op dit blog zijn geplaatst mogen niet overgenomen worden zonder toestemming.
De meeste foto’s op dit blog zijn door mij gemaakt en voorzien van copy right. Wil je hier gebruik van maken dan kan dit alleen met vooraf gevraagde toestemming.
Andere foto’s zijn van Pixabay of van andere bronnen waarvoor toestemming is gevraagd.

Reviews
De reviews die ik schrijf/heb geschreven, zijn gebaseerd op mijn ervaringen en meningen. Dit is geen garantie dat iemand in ongeveer dezelfde situatie, dezelfde ervaringen heeft.
In mijn reviews geef ik mijn eerlijke mening, het maakt niet uit of deze review gesponsord is of uit een samenwerking is ontstaan.

Reacties
Bezoekers hebben de mogelijkheid een reactie te geven bij geplaatste artikelen. Deze reacties vallen onder de verantwoording van de schrijver, zodat Vlijtig Liezje hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt. Reacties worden behandeld als niet vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Het wordt niet gewaardeerd onrechtmatig, bedreigend, lasterlijk, ontuchtig, aanstootgevend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal of enig ander materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid, naar of van deze website te verzenden of daarop openbaar te maken. Vlijtig Liezje behoudt zich het recht reacties naar eigen inzicht te weigeren of in te korten, zonder opgaaf van redenen.

Samenwerkingen
Ik sta open voor samenwerkingen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om product reviews of winacties. Hierbij wordt echter wel aangegeven dat het gaat om een samenwerking als het gaat om een gekregen product. 
Ik houd mij aan de regels van de Reclamecode Social Media. Dat wil zeggen dat ik zowel in het artikel als op sociale media vermeld dat het om een samenwerking gaat. 

Door het gebruik van dit blog aanvaardt u deze disclaimer en eventuele wijzigingen daarvan.

© 2019 Vlijtig Liezje vlijtigliezje.nl